Naše dôchodkové fondy

 

Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. (bol založený 1.1.2005)

Základné údaje o fonde

 

Čistá hodnota majetku vo fonde

995622461.46 EUR

Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky

0.046136 EUR

Dátum vytvorenia dôchodkového fondu

22.03.2005

Depozitár dôchodkového fond

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Garancie

Áno *

Výnos vs. riziko **

nízka miera rizika, zodpovedajúci výnos

Ukazovateľ rizík a výnosov

typicky nižšie výnosy
nižšie riziko
typicky vyššie výnosy
vyššie riziko
1 2 3 4 5 6 7

Riadenie fondu

Aktívne

 
 

Vývoj hodnoty DJ

 
 
 

Výkonnosť fondu k 18.09.2017

 
od začiatku roka
1,65%
za 1 mesiac
0,09%
za jeden rok
1,40%
za päť rokov
13,21%
od založenia fondu
38,98%
 
 
 

O fonde

 

Je vhodný najmä pre opatrných a konzervatívnych sporiteľov, ktorí očakávajú rovnomerný a postupný nárast hodnoty svojho majetku. Ak sporiteľ nie je ochotný znášať riziko poklesu hodnoty majetku, je tento fond vhodný aj z toho dôvodu, že dôchodková správcovská spoločnosť je zo zákona povinná garantovať hodnotu majetku a v prípade určitého poklesu musí spoločnosť doplniť majetok a vykompenzovať tak stratu sporiteľom z vlastných zdrojov. Investície sporiteľa tak sú v tomto fonde investované spoľahlivo a bezpečne, čomu však zodpovedá výnos.

Majetok v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde môžu tvoriť len dlhopisové a peňažné investície a obchody určené na obmedzenie devízového a úrokového rizika. Majetok v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde, ktorý nie je zabezpečený voči devízovému riziku, môže tvoriť najviac 5% čistej hodnoty majetku v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde. Miera rizika je nízka, majetok fondu je garantovaný podľa zákona.

 
 

Štruktúra rozloženia portfólia vo fonde k 31.08.2017

 
 
Termínované vklady a hotovosť
17,60%
Finančné dlhopisy
33,30%
Korporátne dlhopisy
13,70%
Štátne a štátom zaručené dlhopisy
20,00%
Dlhopisové fondy
15,50%
Iné aktíva
-0,10%