Mesačné správy dôchodkových fondov

 

Mesačná správa obsahuje kompletný informačný servis o vašom dôchodkovom fonde

  • informácie o vývoji hodnoty dôchodkovej jednotky

  • informácie o vývoji hodnoty dôchodkovej jednotky

  • a informácie o aktuálnom vývoji a očakávaniach celého finančného trhu

 
 
 

Archív mesačných správ