UZATVORENIE ZMLUVY ONLINE DOTAZNÍK SPOKOJNOSTI

Mesačné správy dôchodkových fondov

 

Mesačné správy dôchodkových fondov

Mesačná správa (vo formáte pdf) obsahuje kompletný informačný servis o vašom dôchodkovom fonde:

  • informácie o vývoji hodnoty dôchodkovej jednotky,
  • o najvýznamnejších investíciách realizovaných v dôch. fonde
  • a informácie o aktuálnom vývoji a očakávaniach celého finančného trhu.
Klasik Mix  Profit Index
dlhopisový garantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. akciový negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. indexový negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s.
01/2017 01/2017 01/2017 01/2017
02/2017 02/2017 02/2017 02/2017
03/2017 03/2017 03/2017 03/2017
04/2017 04/2017 04/2017 04/2017

 

Archív mesačných správ dôchodkových fondov

Mesačná správa (vo formáte pdf) obsahuje kompletný informačný servis o vašom dôchodkovom fonde:

  • informácie o vývoji hodnoty dôchodkovej jednotky,
  • o najvýznamnejších investíciách realizovaných v dôch. fonde
  • a informácie o aktuálnom vývoji a očakávaniach celého finančného trhu.
Klasik Mix Profit Index
dlhopisový dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. zmiešaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. akciový dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. indexový dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s.
08-12/2005 08-12/2005 08-12/2005
01-12/2006 01-12/2006 01-12/2006
01-12/2007 01-12/2007 01-12/2007
01-12/2008 01-12/2008 01-12/2008
01-12/2009 01-12/2009 01-12/2009
01-12/2010 01-12/2010 01-12/2010
01-12/2011 01-12/2011 01-12/2011
01-12/2012 01-12/2012 01-12/2012 04-12/2012
01-12/2013 01-12/2013 01-12/2013 01-12/2013
01-12/2014 01-12/2014 01-12/2014 01-12/2014
01-12/2015 01-12/2015 01-12/2015 01-12/2015
01-12/2016 01-12/2016 01-12/2016 01-12/2016