UZATVORENIE ZMLUVY ONLINE DOTAZNÍK SPOKOJNOSTI

Aktuálne informácie

Dobrovoľné príspevky a ich daňové zvýhodnenie.

Posielaním dobrovoľných príspevkov do 2.piliera si sporiteľ nielen zvyšuje konečnú sumu svojich dôchodkových úspor ale  navyše môže využiť aj daňové zvýhodnenie týchto dobrovoľných príspevkov. Do výšky 2% zo základu dane sú nezdaniteľnou časťou (odpočítateľnou položkou) základu dane. Pri ročnom daňovom zúčtovaní stačí predložiť Potvrdenie o odvedených dobrovoľných príspevkoch, ktoré bezplatne odošleme v ročnom výpise v priebehu januára, zníži sa tak základ dane, čím sa dosiahne úsporu na dani z príjmu.

V nižšie priloženej tabuľke nájdete prehľad o možnej výške daňovej úspory v závislosti od výšky mesačnej mzdy a z toho určenej výšky dobrovoľných príspevkov.

 

Mesačná mzda

Základ dane

(hrubá mzda ponížená opoistné 13,4%)

2% zo základu dane

Ročná úspora na dani

Mesačný príspevok do 2.piliera

Ročný príspevok do 2.piliera

Odpočítateľná položka zo základu dane

500

433,0

8,66

19,75

8,66

103,92

103,92

600

519,6

10,39

23,69

10,39

124,68

124,68

700

606,2

12,12

27,63

12,12

145,44

145,44

800

692,8

13,86

31,60

13,86

166,32

166,32

1000

866,0

17,32

39,49

17,32

207,84

207,84

1500

1299,0

25,98

59,23

25,98

311,76

311,76

2000

1732,0

34,64

78,98

34,64

415,68

415,68

3000

2598,0

51,96

118,47

51,96

623,52

623,52

4536 3928,2 78,56 179,12  78,56 942,76 942,76

 

Maximálna hranica pre nezdaniteľnú časť základu dane je 2% zo 60 násobku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR zistenej SU SR v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje základ dane. Pre rok 2013 je táto hranica 943,2€. (priemerná mesačná mzda za rok 2011) x 60 = 47 160 x0,02 = 943,2€.

Dobrovoľné príspevky môžete posielať na číslo účtu 255140603/7500 (IBAN SK43 7500 0000 0002 5514 0603), ako variabilný symbol je potrebné uviesť rodné číslo. Bez uvedenia rodného čísla nie je možné platbu identifikovať.

 

 Návrat na zoznam noviniek

Tieto stránky používajú súbory cookies. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s tým, že ich môžeme používať.  Viac informácií