UZATVORENIE ZMLUVY ONLINE DOTAZNÍK SPOKOJNOSTI

Ako vstúpiť

V súčasnej dobe môže prvú zmluvu o sds (2. pilier) uzatvoriť osoba

  1. ktorej vzniklo prvé dôchodkové poistenie a
  2. ktorá ku dňu podpisu prvej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení (zmluva do 2.piliera) nedovŕšila 35 rokov veku.

V prípade ak chcete prestúpiť z inej DSS do našej spoločnosti, je potrebné k zmluve o sds priložiť akceptačný list, ktorý Vám vydá pobočka Sociálnej poisťovne, príslušná podľa miesta Vášho trvalého alebo prechodného pobytu. Ak ku dňu vydania akceptačného listu uplynuli viac ako dva roky odo dňa vzniku prvého dôchodkového poistenia podľa zákona o sociálnom poistení a ak odo dňa posledného prestupu do dôchodkovej správcovskej spoločnosti, z ktorej sporiteľ prestupuje, neuplynul najmenej jeden rok, zaplatí sporiteľ podľa zákona Sociálnej poisťovni poplatok za vydanie akceptačného listu v sume 16 eur.

Ako vstúpiť?

  1. zastavte sa na pobočke VÚB alebo obchodnom mieste Generali Poisťovne – uzatvorte tu zmluvu o sds
  2. zavolajte na bezplatnú Infolinku VÚB Generali 0850 111 110 a dohodneme spolu ďalší postup
  3. príďte na ústredie VÚB Generali, d.s.s., a.s., Mlynské Nivy 1, Bratislava – uzatvoríte tu zmluvu o sds
  4. Online uzatvorenie zmluvy na www.vubgenerali.sk

po úspešnom zápise do registra sporiteľov, obdržíte od nás písomnú informáciu

...a sporíte si na lepší dôchodok

Návrat na úvodnú stranu

Tieto stránky používajú súbory cookies. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s tým, že ich môžeme používať.  Viac informácií